Kabaret Dr. Caligariho

Diskografie

EP TetenTon

Vydavatelství: Samonáklad (2012)

CD Vzkříšení

Natočeno v roce 2013 ve studiu ŠOPA pod vedením Stani Valáška.
Vydáno v roce 2014 u Guerilla Records.

Albert Caligari - zpěv, křik, saxofon, theremin
Eduard Exekutor - kytara, zpěv, bědování
Marie Mrtvá - klávesy, harmonika, zpěv
To - basa, housle, zpěv
Adam Otrok - bicí, prase

hosté: Petr Martinec - basa, Jožka Kozumplik - trumpeta, Vojta Kroupa – zpěv

Chopinovo vzkříšení

Hra je situována do prostředí blázince, kde je ústřední postavou šílený a sobecký doktor Caligari. Ten si pro své potěšení zotročil několik chovanců a zařadil je do jednotlivých životních rolí. Má svého klauna pro pobavení, otroka jako sluhu a exekutora pro výkon „špinavé práce“. Stále nespokojen s duševním pohodlím, hledá další možné varianty rehabilitace své duše. Při pročítání starých nezdařilých experimentů, tajně prováděných na místních chovancích, se dozví o možnosti vzkříšení potlačeného charakteru osobnosti v předem připraveném lidském hostitelském těle. Na základě tohoto výzkumu jej napadá myšlenka vzkřísit si Chopinova ducha, jelikož poslech jeho hudby z gramofonových desek na něj působí velice pozitivně.

I. Dějství: Vzkříšení

II. Dějství: Posedlost

III.Dějství: Vražda

IV. Dějství: Osvícení

1. Vzkříšení

Doktor Caligari má připravené hostitelské tělo Marie Mrtvé pro Chopinova ducha, jehož se pokouší vyvolat podle instrukcí v nalezeném návodu. Vyvolávání probíhá za průběhu vyluzování správných vlnových délek na zařízení zvaném Eterofón a přeříkávání magické formule. V potemnělé místnosti se náhle zjevuje pozoruhodné světlo. Doktorův plán je úspěšný a duch se opravdu zmocňuje připraveného těla chovankyně Marie Mrtvé. Doktor sám překvapený svým úspěšným ďábelským plánem, ihned dává najevo vzkříšené osobě, komu je vděčna za své znovustvoření, komu bude sloužit a kdo poroučí v tomto vlastním od reality odtrženém světě.

2. Posedlost

Doktorova nová oběť je nyní součástí jeho systému a je nucena sloužit pro jeho blaho. Duch je však už pozemským životem znuděn a otráven veškerou snahou a potlačováním charakterů osobností kvůli kariéře či nastoleným sociálním systémům. Rozhodne se tedy opustit předurčené tělo a ukázat potlačenou tvář jednotlivých přítomných osob aby celou situaci zvrátil a získal zpět klid a svobodu. Nejprve posedne samotného doktora, u něhož se konečně projeví, jaký je vlastně skrytý tyran a na jakou váhu bere lidský život. Následuje exekutor Eduard, který se projeví jako doktorova pravá ruka, která je mu zcela podřízena a oddána, i když touží po stejné moci. Poté duch přesedá na otroka Adama, který je celý život i pobyt v ústavu prakticky nesvéprávný a odkázán na rozhodování rozkazy druhých lidí. Jako poslední osobu osídluje duch klauna zvaného To. V tom probouzí dlouho skrývanou a potlačovanou nenávist k doktorovi, jemuž dělá celý život šaška a nikdy nemohl dát najevo své vlastní emoce.

3. Vražda

Klaunova nenávist graduje do té míry, že v záchvatu šílenství zabíjí doktora. Doktor je mrtev a s ním končí i jeho vláda nad chovanci. Ti se s doktorem loučí ve smutečním pochodu. Nyní jsou prakticky svobodní, což si také začínají uvědomovat a klást si otázky, co teď vlastně budou dělat, když nemají nikoho, kdo by jim říkal co dělat a komu sloužit.

4. Osvícení

Z ničeho nic však mrtvý doktor procitá, čímž je odhaleno, že dosavadní počínání, je pouze hra chovanců ústavu, kterou si krátí svůj vlastní pobyt. Chovanci nadšeni ze své úspěšně zahrané hry se veselí a radují. Jejich radost však netrvá dlouho. Doktor z ničeho nic zavelí a rozdá ostatním podřadné úkoly. Děj končí prakticky stejně, jako začal, doktorovou diktaturou.

EP Kaputt

Vydavatelství: Samonáklad (2015)

CD Hry pro Marii

Natočeno v roce 2016 ve studiu ŠOPA pod vedením Stani Valáška.
Vydáno v roce 2016 u Guerilla Records.

Albert Caligari - zpěv, křik, saxofon
Eduard Exekutor - kytara, zpěv
Marie Mrtvá - klávesy, zpěv
To - basa, zpěv
Adam Otrok – bicí

Hra je stejně jako předešlé Chopinovo vzkříšení situována do prostředí blázince, kde je ústřední postavou šílený doktor Caligari. Hry pro Marii úzce navazují na předchozí opus, nejde ovšem o pokračování příběhu, ale o jakousi retrospektivu. Příběh začíná narozením dítěte nezletilé dívce Marii, chovankyni psychiatrické léčebny. Otec dítěte je neznámý. Tajná policie se po otci snaží pátrat přímo v ústavu, kde jako lékař působí doktor Albert Caligari. Policie vyslýchá matku Marii, ta ale musí být pro špatný psychický stav hospitalizována. Policistů si všimne doktor Caligari, pravý otec dítěte. Doktor má strach z uvěznění, a tak se rozhodne Marii umlčet, leč najde ji, kterak policistům vypráví o jejich hrátkách mezi svátky. Doktor se rozhodne sepsat přiznání a opustit psychiatrickou léčebnu dřív, než bude zatčen.

Je vyhlášeno pátrání. Doktor je bohužel nezvěstný. Pacienti jsou převezni do náhradních ústavů a léčebna je uzavřena. Je opuštěná a chátrá, než je tajně osídlena podivnou sektou, která si říká Bratrstvo zvěstovatelů polární záře, a jejímž vůdcem je Marie Mrtvá. Sekta se zde připravuje na útok na tramvaje, které nedávají přednost chodcům na přechodech. Zničehonic se v kolektivu sekty zjevuje podivný stařík. Představí se jako osamělý smutný člověk, který hledá společnost a pochopení. Sekta jej ihned přijme za člena. Stařík se rychle zapojí do dění. Není to ovšem žádný osamělý stařík, nýbrž doktor Caligari, který se řadu let ukrýval v katakombách ústavu. Z podzemí vylákal doktora ryk, jenž mu připomínal běsnění pacientů.

Díky anonymitě nemá nikdo ze sekty ponětí, o koho jde. Doktor toho zneužije a namíchá členům záhadný lektvar pod záminkou zvýšení psychické odolnosti. Ti lektvar vypijí. Bohužel se jedná o psychotropní látku, kterou doktor dříve uváděl pacienty do stavu apatického blouznění, aby se mu je snáz dařilo držet ve zdech léčebně. Doktor cítí novou sílu a je zase sám sebou, má své nové pacienty. Bohužel jej pozná Marie, ano, Marie – matka jeho dítěte. Doktor si okmažitě uvědomí, kolik uhodilo. Nemešká, chopí se nože a třemi ranami Marii ubodá. Když si uvědomí, co udělal, je pozdě; Adam, Mariin syn, oplakává svou matku a TO běduje, protože byl do Marie tajně zamilován. Jedině Eduard Exekutor je výsledkem dění potěšen a jeho pekelný smích příběh uzavírá.

Rozložení příběhu a písní do jednotlivých dějství

I. Dějství: Zrození Adama

II. Dějství: Po jménu otce syna Marie

III. Dějství: Otec kajícníkem

IV. Dějství: Nasebevzetí postu Marie

EP Mupy Mup (plán 2019)

CD Půlnoční pacient (plán 2019-2020)